valle


Leietakere i Valle Vision


Statens Vegvesen

Statens Vegvesen leier 3-7 etasje i tillegg til lager/arkiv i kjelleretasjen. 

Patentstyret

Patentstyret leie kontorer i 12, 13 og 14 etasje, i tillegg til lager.