valle

Byrom

Et levende byrom

Det luftige byrommet mellom byggene lages med mål om å viske ut forskjellen mellom inne og ute. Byrommet kommer inn i byggene, og motsatt. Det blir store vindusflater og sosiale soner både ute og inne, som bidrar til å binde arealene sammen. 

Byrommet skal være levende og hyggelig, tilgjengelig og interessant både på dagtid og kveldstid. En unik piazza er det første du møter. Her blir det uteservering med en spennende italiensk meny med gode solforhold.


vimeo_video_preview


Opplevelser i sentrum


Byrommet henvender seg mot det nye stadiontorget og grøntområdene bak. Dette knytter området sammen og gir en helthet i servicetilbud, fotgjengerflyt og aktivitet gjennom store deler av døgnet.

Med lysinstallasjoner, spennende aktivitetsmøbler, sosiale soner og en frisk flora vil møteplassen stimulere sansene og by på ulike opplevelser og muligheter for de som jobber på Valle, beboere i området og for bydelen forøvrig.


Park

Benker

Servering

Sosiale soner