valle
Logo


Valle Eiendom Holding AS er eid av UNION Real Estate Fund II, et value add fond som forvaltes av UNION Eiendomskapital.   

UNION Eiendomskapital er en lokal kapitalforvalter i markedet for næringseiendom i Norge, etablert i 2004. Våre tjenester inkluderer kapital- og eiendomsforvaltning. Vi forvalter en portefølje av eiendomsfond med verdi på over 10 milliarder med ulike risikoprofiler og avkastningsmål. Vi tar helhetlig ansvar for alle fagområder i våre fondsmandater, herunder kjøp, drift, forvaltning, utvikling og salg av eiendom. Vårt forvaltningsteam har ca. 450 000 m2 næringseiendom under forvaltning. Les mer om UNION her.

Har du spørsmål om prosjektet, ta gjerne kontakt med oss.

Bli med å fylle et nytt byrom på Valle!