valle

Vi ønsker UDI velkommen til Valle!

NCC starter opp byggetrinn 2 på Valle. I slutten av Q4 2020 flytter Utlendingsdirektoratet inn i Valle View og skal leie 16 000 kvadratmeter. Byggearbeidene starter opp i mars. Les mer her

Utforsk prosjektet