valle

Velkommen til velgvalle.no!

Utviklingen av Valle som en kontordestinasjon er i full gang. I dag lanserer vi velgvalle.no hvor prosjektet i Hovinbyen kan utforskes.

UNION Real Estate Fund II Holding AS (UREF II) kjøpte i fjor sommer byutviklingsprosjektet på Valle av NCC som inkluderte Valle Wood, Valle View og det resterende av NCCs regulerte areal.

Prosjektet består nå av de fire kontorbyggene Valle Wood, Valle View, Valle Vision og Valle Value på til sammen 60000 kvm med fremtidsrettet kontorareal. Byrommet som henvender seg mot stadiontorget foran Intility Arena og grøntområdene bak, binder området sammen. Valle skal være en ny og pulserende kontordestinasjon som er utviklet med miljø for øyet og aktivitet hele døgnet. Det er Lund + Slaatto som er ansvarlig arkitekt for prosjektet som får sertifiseringen BREEAM - NOR excellent.    

UNION Norsk Næringsmegling har fått oppdraget med å leie ut 6500 kvm i toppetasjene i Valle View som ferdigstilles i Q2 2021, i tillegg til 20000 kvm i Valle Vision som ferdigstilles i Q4 2023. Enbrukerbygget Valle Value på 10000 kvm lanseres i markedet høsten 2020.

Følg med på velgvalle.no utover høsten for aktuelle nyheter!

Utforsk prosjektet