valle
Fra venstre: Thomas Dahle, Adm dir. NCC Property Development, Lars-Erik Wogsted, UNION, Frode Forfang, Direktør UDI. FOTO: Byggeindustrien/Trond Joelson. Fra venstre: Thomas Dahle, Adm dir. NCC Property Development, Lars-Erik Wogsted, UNION, Frode Forfang, Direktør UDI. FOTO: Byggeindustrien/Trond Joelson.

UDI på vei inn i Valle View

1. februar overtok Utlendingsdirektoratet (UDI) nærmere 16 000 m2 i Valle View på Valle i Oslo. Fra å være fordelt på fire bygg og seks adresser i Oslo sentrum, vil UDI nå samle nærmere 900 ansatte i ett flott nytt lokale.

UDI jobber nå med å få på plass IT-infrastruktur, møbler, planter og annet interiør før de første ansatte tar Valle View i bruk 1. mars. På grunn av pandemien vil UDI kombinere oppstart i nytt lokale med fortsatt arbeid hjemmefra inntil smittesituasjonen tilsier at alle ansatte kan ta bygget fullt i bruk.   

I Valle View blir UDIs avdelinger i Oslo samlokalisert i effektive og moderne lokaler, tilpasset driften og oppgavene UDI skal løse. Ved å samles i ett godt tilrettelagt lokale med interne trapper har de ansatte i UDI fått bedre forutsetninger til å samhandle. Å redusere antall kvadratmeter har også klare økonomiske og miljømessige gevinster.

UDI ser frem til å samles i nye moderne lokaler, som er tilpasset hvordan vi ønsker å utvikle organisasjonen videre og jobbe i fremtiden. Byggeprosessen har både gitt oss muligheten til å utforme egne lokaler og samtidig tenke nytt rundt måten vi jobber på. Vi har vært særlig opptatt av å gi samhandling og innovasjon gode forutsetninger i nye lokaler, og vi gleder oss nå til å ta bygget i bruk, sier Lars Bendik Johansen,  prosjektleder i UDI.

UDI er en profesjonell leietaker som i samarbeid med Statsbygg har jobbet effektivt med å overholde frister og bidra til gode prosesser. Dette har vært viktig for oss i NCC Property Development, for å kunne holde en svært stram fremdrift i byggeprosjektet. I tillegg har pandemien satt oss alle på prøve.  Vi vil derfor rose UDI for svært godt samarbeid og vilje til å gjennomføre i henhold til den tidsfristen vi sammen har satt, sier Thomas Dahle, adm. direktør i NCC Property Development Norway.

Totalt skal UDI i Valle View leie 15 984 kvadratmeter i de 9 første etasjene pluss to kjelleretasjer. Fortsatt gjenstår det å leie ut 7 747 kvadratmeter, men det er forventet at hele bygget er tatt i bruk i løpet av året. Flere interessenter har sett på mulighetene Valle View gir med sentral plassering på Valle, like ved Helsfyr.

For UDI har nærheten til T-bane, raust med sykkelparkering og gode servicetilbud vært viktig når valg av lokaler skulle avgjøres. Tilbakemeldingene fra ansatte har vært gode og det er store forventninger fra de ansatte som skal inn i de nye lokalene.

UNION overtok i 2019
NCC solgte i 2019 hele sitt Valle-prosjekt til UNION og sammen jobbes det nå for å leie ut de resterende lokalene.

En ny milepel er nådd med offisiell overtakelse av det fantastiske bygget Valle View 1 februar 2021. UNION er imponert over NCC sin leveranse og kvalitet på produkt som nå UDI kan flytte inn i. Videre er UNION ydmyke og imponert over UDI og NCC sin gode håndtering, samarbeid og engasjement i en krevende tid omhandlet av pandemi. UNION gleder seg til fortsettelsen med UDI som en profesjonell leietaker og samarbeidspartner i tiden som kommer, sier Lars-Erik Wogsted i UNION.

Kort byggetid
Byggingen av Valle View har vært preget av korte tidsfrister og tett dialog mellom byggherre og leietakere. Sammen har vi gjennomført byggeprosessen presist, effektivt og planmessig, under krevende omstendigheter da korona-pandemien har satt sitt preg på arbeidsmetoder og samarbeid.

Valle View har vært et prosjekt preget av åpenhet med tett og godt samarbeid med byggherren, leietaker og øvrige kontraktspartnere i prosjektet. Dette har ført til en unik samspillskultur i prosjektet hvor alle parter har levert over forventet på fremdrift, kvalitet og sikkerhet. Dette til tross for et utfordrende år med Covid-19 og dets tilhørende restriksjoner. Vi er stolte over nok en gang å levere et flott prosjekt på Valle tomten, sier Roger Nygård, leder for NCC Building Norway.

Les mer om Valle View
https://www.ncc.no/vare-prosjekter/valle-view-oslo/
https://velgvalle.no/byggene/valle-view/utleie-prospekt

Utforsk prosjektet