valle

Lund+Slaatto om de arkitektoniske intensjonene på Valle

Ambisjonen til Lund+Slaatto Arkitekter er å skape karakteristisk, formsterk og bærekraftig arkitektur. Det er kontordestinasjonen på Valle et godt eksempel på.

Målet med Valle har vært å skape fleksible kontorlokaler av høy kvalitet og gjennom arkitektur være med på å  gi området en tydelig gjenkjennelighet og identitet.

Tomten på Valle er delt opp i fire enheter hvorav tre danner en krans langs tomtens øst- og sørside. Valle View utgjør den nordlige del av kransen, mens Valle Vision ligger i midten og Valle Value den sørlige delen. I midten ligger massivtrebygget Valle Wood som ble ferdigstilt i 2019, som paviljong og publikumsbygg. Den overordnede disposisjonen i prosjektet baserer seg på etableringen av et samlende byrom som henvender seg mot det nye stadionstorget og grøntområdene bak. Plangrepet er ment å skulle kunne knytte området sammen og gi en helhet i servicetilbud, fotgjengerflyt og aktivitet gjennom store deler av døgnet.

Utformingen er motivert av økt himmellys, utsikt og for å unngå skyggedannelse på torget. I tillegg skapes det levende og varierte rom-opplevelser som i størrelse relaterer seg til eksisterende bygg i området. Torget mellom byggene er tenkt som en aktiv og naturlig møteplass for de som jobber her, men henvender seg også til beboere i nærområdet og bydelen for øvrig.

Fasadelementene på Valle View, Valle Vision og Valle Value følger samme konstruksjonsprinsipp som i nabobygget Valle Wood og er en videreutvikling av den karakteristiske skrågeometrien i anlegget ellers, men med et mer utpreget krystallinsk formspråk. De tre byggene får et tydelig slektskap gjennom sine fasader i gyldne aluminium-komposittpaneler. Det blir likevel forskjeller mellom hvert bygg, der Value blir den lyseste, View i en mellomtone og Vision i en mørkere tone. De karakteristiske innsnittene får ulike nyanser av varme farger, i oransje og gul. Fasadenes mange reflekterende flater danner et lysspill som konstant endrer seg, avhengig av vær og tid på døgnet. De karakteristiske fargerike vindussmygene er med på å endre fasadens karakter avhengig av vinkelen man ser bygget fra.

Ønsker du mer informasjon om arkitekturen på Valle, kontakt Daniel Lund Godbolt, kommunikasjonsansvarlig Lund+Slaatto Arkitekter.

Utforsk prosjektet