valle

Krogsveen til Valle View

Krogsveens eiendomsmeglerkontor på Hasle flytter inn i Valle View 1. oktober i år. Her vil de disponere nærmere 500 kvadratmeter i 13. etasje i kontorbygget NCC har utviklet og bygget.

-Formålet med å flytte vårt Hasle-kontor til 13. etasje i Valle View er å videreutvikle vår gode dynamikk og arbeidsmiljø i tråd med tiden vi nå lever i, samt gjøre det mulig å møte kolleger, kunder og andre på en ny måte. Det er ikke lenger sånn at kunder kommer tilfeldig innom et meglerkontor og at vindustillinger med boliger er avgjørende. Det gjøres alltid avtaler med kunder på forhånd, og markedsføringen er målrettet og oppsøkende – enten med kunder fra vårt boligsøkerregister eller ved digital markedsføring. Fra 13. etasje kan vi sitte å se på boligområdene vi skal operere i og vi tror et stort og godt arbeidsmiljø vil gi ekstra energi, lyst og vilje til å følge opp kunder på en god måte. Vi vil fra et større lokale kunne rekruttere flere meglere og ta en større markedsandel. Med felles personalrestaurant og flott takterrasse, som også har gode møteplasser, kan Krogsveen i Oslo bruke bygget som en arena for sine salgsaktiviteter og samlinger, sier administrerende direktør Stian Kløfta i Krogsveen. 

-Det er spennende utvikling at en virksomhet man tradisjonelt finner på bakkeplan velger å relokalisere til toppen av et moderne kontorbygg som Valle View. I fra 13. etasje kan de også se nesten hele «Oslo-markedet». De nye lokalene er jeg overbevist vil støtte videreutviklingen av Krogsveen som bedrift, sier Eirik Yttervik, Head of Sales and Marketing i NCC Property Development Norge. 

UDI, NIRAS og Hitachi ABB Power Grids er allerede leietakere i Valle View.Etter at avtalen er signert gjenstår det ca 3.000 kvadratmeter ledige lokaler i bygget. 

Leieavtalen ble nylig signert. Det er UNION Norsk Næringsmegling som håndterer utleie for NCC Property Development Norge, som har utviklet Valle-prosjektet, og UNION Eiendomskapital som er ny eier.

Utforsk prosjektet