valle

Første spadetak til Valle Wood.

Torsdag 15. juni ble første spadetak tatt på Valle-prosjektet av NCC-lederne Are Strøm (t.v.) og Manne Aronsson. Nå starter vi byggingen av bygg A – Valle Wood.

Utforsk prosjektet