valle

Et levende byrom

Det luftige byrommet mellom byggene på Valle lages med mål om å viske ut forskjellen mellom inne og ute. Byrommet kommer inn i byggene, og motsatt. Det blir store vindusflater og sosiale soner både ute og inne, som bidrar til å binde arealene sammen.

Tomten på Valle er delt opp i fire enheter hvorav tre danner en krans langs tomtens øst- og sørside. Valle View utgjør den nordlige del av kransen, mens Valle Vision ligger i midten og Valle Value den sørlige delen. I midten ligger Valle Wood, som paviljong og publikumsbygg. 

Byrommet er etablert for å være samlende for byggene, og henvender seg mot det nye stadionstorget og grøntområdene bak. Dette knytter området sammen og gir en helhet i servicetilbud, fotgjengerflyt og aktivitet gjennom store deler av døgnet.

Utformingen er motivert av økt himmellys, utsikt og for å unngå skyggedannelse på torget. I tillegg skapes det levende og varierte rom-opplevelser. Torget mellom byggene er tenkt som en aktiv og naturlig møteplass for de som jobber her, men henvender seg også til beboere i nærområdet og bydelen for øvrig.

Byrommet skal være levende og hyggelig, tilgjengelig og interessant både på dagtid og kveldstid. Les mer om byrommet på Valle her.

Utforsk prosjektet