valle

Blir Norges største i massivtre

Valle Wood blir Norges største næringsbygg i miljøvennlig massivtre. Dette vil gi et naturlig, nordisk uttrykk som er identitetsskapende for både bygget og området.

Utforsk prosjektet